Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas ekspertem Fundacji im. Józefa Wybickiego.

Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas została ekspertem Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz ochrony prywatności, godności i wolności człowieka, której Prezesem jest Andrzej Lewiński – Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (2006-2016), Przewodniczący Komitetu ds. ochrony danych osobowych Krajowej Izby Gospodarczej.

Celem Fundacji jest m.in. ochrona podstawowych praw człowieka, jak prywatność, godność i wolności, ochrona danych osobowych; podnoszenie wiedzy i świadomości o prawie do prywatności i prawie do ochrony danych osobowych, podnoszenie wiedzy i udzielanie profesjonalnej pomocy w ochronie danych osobowych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Fundacja podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.