Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas i adwokat Grzegorz Karnas członkami Centrum Ochrony Danych Osobowych.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uczelnią a Fundacją im. Józefa Wybickiego działającą na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka z siedzibą w Warszawie dotyczące współpracy i utworzenia Centrum Ochrony Danych Osobowych.

Celem działalności CODO jest:

  • podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności
  • propagowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego, wskazanymi przez ustawodawstwo polskie i prawodawstwo Unii Europejskiej
  • ochrona prywatności człowieka
  • świadczenie pomocy osobom fizycznym, których prawo do prywatności zostało naruszone
  • świadczenie pomocy osobom fizycznym, których dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z prawem lub z ich wolą.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.wsiie.olsztyn.pl/centrum-rodo/