Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas członkiem Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. adw. Urszula Danilczuk-Karnas została powołana w skład członków Komitetu ds. Ochrony Danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej na kadencję 2017 – 2021.

Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej został powołany w dniu 23 marca 2017 r. Komitet jest doradczą, wyspecjalizowaną formą wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, która jest największą i najskuteczniejszą strukturą samorządu gospodarczego w Polsce. Kierownictwo KIG powołując Komitet zamierza czynnie uczestniczyć w fazie wdrażania tych przepisów a także w rządowych i europejskich procesach legislacyjnych. Wspomagać będzie też wdrożenie tych przepisów w codziennej działalności firm i instytucji zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Kierowanie Komitetem powierzono współpracującemu z Kancelarią Karnas Andrzejowi Lewińskiemu – doświadczonemu w działaniach KIG (w latach poprzednich członkowi Prezydium KIG i kierującemu Komitetowi ds. Handlu), a także specjaliście w zakresie ochrony danych osobowych, pełniącemu w latach 2006 – 2016 funkcję Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.