Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas i adwokat Grzegorz Karnas wykładowcami studiów podyplomowych.

Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas i adwokat Grzegorz Karnas wykładowcami studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych realizowane są pod patronatem Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy przygotowującej słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz obowiązków Administratora Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, a w szczególności wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu: regulacji prawnych ochrony danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i UE, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, prawnych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, powierzania przetwarzania i rejestracji zbiorów danych osobowych, praktycznych aspektów prawnych wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, pakietu reformującego ochronę danych osobowych w UE. Adresatami studiów są osoby, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi, celem podniesienia kwalifikacji, osoby zamierzające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, absolwenci wszystkich kierunków studiów, pracodawcy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

Program studiów realizowany jest w ramach następujących modułów:

 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów
 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych
 • Przetwarzanie danych osobowych przez służby mundurowe i inne sfery budżetowe
 • Realizacja przez administratorów danych osobowych uprawnień właścicieli danych
 • Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych i podmiot przetwarzający
 • Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych z użyciem technologii informatycznych i cyfrowych
 • Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 • Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych
 • Naruszenia i sankcje karne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Warsztaty /Studia przypadków.