KREDYTY FRANKOWE

UWOLNIJ SIĘ OD KREDYTU WE FRANKACH – KANCELARIA WYKONUJE BEZPŁATNE ANALIZY UMÓW KREDYTOWYCH 

Frankowiczu dowiedz się jakie jest rozwiązanie Twojej sytuacji kredytowej, jakie masz szanse w walce z bankiem, jaka jest szacunkowa wartość Twojego roszczenia.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ. ODFRANKOWANIE KREDYTU. ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH OPŁAT.


Kancelaria KARNAS świadczy obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Prowadzimy analizy umów kredytowych, wyjaśniamy strukturę i zasadność roszczeń wobec banku oraz szacujemy ich wstępną wartość.

Zajmujemy się kredytami, zarówno w zakresie umów indeksowanych (waloryzowanych) jak i denominowanych niezależnie od tego, czy umowa obowiązuje i jest spłacana, czy umowa została już spłacona czy też wypowiedziana.

Pomagamy w unieważnieniu umowy kredytowej w całości, jak również w „odfrankowieniu” kredytu poprzez ustalenie, że zawarta umowa stanowi umowę kredytu w złotych polskich oprocentowaną według dotychczasowej stawki LIBOR oraz w uzyskaniu od banku zwrotu nadpłaconych rat z tytułu tzw. świadczenia nienależnego.

ZAKRES USŁUG

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla frankowiczów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, w tym:

  • Analizę umowy oraz dokumentacji kredytowej,
  • Przedstawienie sytuacji procesowej i możliwych wariantów działania,
  • Wystąpienie do banku z wezwaniem do zapłaty – reklamacją,
  • Przygotowanie i złożenie pozwu do Sądu, wystąpienie o istotny pogląd do Rzecznika Finansowego i/lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzenie sprawy sądowej do prawomocnego rozstrzygnięcia;
  • Obronę kredytobiorców w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank;
  • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
  • Zapewniamy usunięcie niezgodnych z prawem klauzul abuzywnych z umowy kredytowej, redukcję zadłużenia, zwrot nadpłaconych rat kredytu;
  • Zapewniamy odzyskanie składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z KANCELARIĄ

W pierwszej kolejności należy przesłać nam skan umowy kredytowej wraz z załącznikami i regulaminem, a także skany ewentualnych aneksów jeżeli były podpisywane, celem ich analizy. Analiza umowy jest bezpłatna.

Po analizie dokumentacji udzielamy odpowiedzi co do zasadności roszczeń oraz przedstawimy możliwe scenariusze działania związane z wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi zmierzające do unieważnienia lub „odfrankowienia” kredytu.

Dokumenty proszę przesyłać na adres: g.karnas@kancelaria-karnas.pl