Podziękowania dla Kancelarii KARNAS za pracę pro bono w czasie pandemii COVID-19

Zostaliśmy docenieni za udział w akcji #RatujBiznes, która była organizowana przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, z którym aktywnie współpracujemy.  

Akcja #RatujBiznes miała pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w czasach pandemii. Celem akcji było wsparcie prawne małych i średnich przedsiębiorstw w czasie pandemii w uzyskaniu dofinansowania w związku ze skutkami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

Była to akcja informacyjno-organizacyjna dla przedsiębiorców, w której informowaliśmy o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. Jednocześnie, pomagaliśmy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przygotować i złożyć odpowiednie wnioski o wsparcie i ulgi związane z sytuacją spowodowaną pandemią.

Nasza Kancelaria od dłuższego czasu współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Służymy przedsiębiorcom naszą wiedzą i doświadczeniem.

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie zostało zauważone i docenione przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zespół Kancelarii KARNAS